ติดต่อเรา

บจ. ไทยพลาสติก อินดัสทรี ซัพพลายส์  & ซี เอ็น วี ซัพพลาย
101/44-45 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

โทร (02) 817 7982-3, 817 7773
แฟกซ์ (02) 463 9065