ตั้งอยู่ เลขที่ 101/44 -45 ถ. สุขสวัสดิ์ ต . บางจาก อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
เป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย, พลาสติกวิศวกรรมทุกชนิด,PTFC,PTFE,NYLON 6 ,POM,PP,CLAST NYLON ,คาสท์ไนล่อน,PE,ซุปเปอร์ลีน,NYLON 6,อะคริลิค,ACRYLIC,เฟืองโซ่ และ ยอยโซ่ ฯลฯ ซึ่งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร , โรงสีข้าว , อุตสาหกรรมการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เรายังมี ซี เอ็น วี ซัพพลาย เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย แมกกาไลท์ อาทิ เช่น แมกกาไลท์ลายผ้า,แมกกาไลท์ลายกระดาษ,แมกกาไลท์สีส้ม,แมกกาไลท์ใยแก้ว G10,G11,EPOXY G10,EPOXY G11 และทางบริษัทฯ ยังได้จัดทำแปรรูป ชิ้นงาน ตามแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ยินดีให้คำปรึกษาบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และรับประกันความพอใจหลังซื้อสินค้าทั้งหมดนี้จึงสามารถให้การบริการลูกค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่ขั้นตอนการขาย การขนส่งและ การแปรรูปชิ้นงาน จนถึงการแนะนำสินค้า การถ่ายทอดความรู้ การแนะนำวิธีแก้ปัญหา ตลอดไปจนถึงการ รับฟังปัญหาเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้า และการให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป

http://www.thaiplasticind.com/products-inner.php?id=22